Tájékoztató a 2020. március 16-tól érvényes iskolai munkarendről

Tisztelt Szülök és Tanulók!

A Kormány 2020. március 16-tól további intézkedésig elrendelte a közoktatásban a  „tantermen kívüli”, az iskola és tanuló közötti digitális  távoktatást.

Ez azt jelenti, hogy a tanulók iskolájukat személyesen nem látogathatják, maradjanak otthon!

A tanár és tanuló között a tanítás-tanulás folyamata a tantárgyi követelményeknek megfelelően digitális formában az iskolánkban is elérhető “e-learning” (elektronikus tanulási) rendszer segítségével tovább folytatódik. Tanulóink és a tanárok a digitális rendszert ismerik-megtanulják, folyamatos segítséggel működtetni lesznek képesek.

Úgy tervezzük, hogy kedden és csütörtökön 8.00-12.00 között a tanárok és a tanulók kötött időben, a számítógép illetve okos eszközök (okostelefon, tablet, stb.) használatával gyakorolják a tanítás és számonkérés folyamatát.

A többi időben a tanárok a heti óraszám függvényében előkészítik a tanuláshoz szükséges anyagokat, amelyeket minden héten, kedden 12.00 óráig a tanulóknak megküldenek.

A tanulók minden héten csütörtök 12.00 óráig a tanároknak írásban, az e-learning rendszer segítségével megküldik a feladatokkal kapcsolatos megoldásokat, amelyek az értékelés alapját jelentik.

Az együttműködő munka részleteit a nevelőtestület 2020. március 16-án hétfőn délelőtt rögzíti, amelyről a tanulók a tanáraik közreműködésével 2020. március 17-én kedden 12.00 óráig kapnak digitális tájékoztatót.

Kérem a szülőket, hogy gyermekeik figyelmét hívják fel arra, minél kevesebbet legyenek nagyobb közösségben, ugyanakkor a tanév sikeres befejezése érdekében a megadott időtartamban legyenek otthon, hogy az együttműködés sikeres tudjon lenni.

A legnagyobb figyelmet mind nappali, mind esti tagozaton az érettségire készülő tanulók felkészítésére fordítjuk. Mindent megteszünk azért, hogy valamennyi diákunk sikeres érettségi vizsgát tudjon tenni.

Iskolánk tanárai és dolgozói nevében jó egészséget kívánok Önöknek, vigyázzanak magukra!

Eger, 2020. március 14.

 

Tisztelettel:

Molnár György

igazgató

 

Bármilyen kérdés felmerül, szívesen állunk rendelkezésükre.

igazgató: 06-30-452-585 vagy 36-516-068 telefonon, e-mail: igazgato@iqpont.hu

munkatársaim: 36-516-068 vagy az általuk megadott elérhetőségeken.