Pályaválasztási tájékoztató a 2018/2019-es tanévre

PDF változat letölthetőInformáció a 2018-2019. évi Megyei Pályaválasztási Tájékoztatóhoz

Intézmény neve: Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakgimnázium és Szakközépiskola

Intézmény címe: 3300 Eger, Mátyás király út 165.

Tel/Fax: 36/516-068

E-mail: igazgato@iqpont.hu

Honlap: http://iqpont.hu

Igazgató neve: Molnár György

Pályaválasztási felelős neve: Gajdácsi Andrea igazgatóhelyettes

Intézmény egyedi kódszáma: 101496

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok, szakmacsoportok és ezek belső kódszámai:

Képzési–szakképzési célcsoportok:

 1. Az iskolánkba jelentkező tanulók az alábbi képzések közül választhatnak:
  1. A 4 évfolyamos gimnáziumi osztályban a cél: az érettségire történő felkészítés, valamint az egyetemekre, főiskolákra történő sikeres felvételi. A tanulóknak lehetőségük van fakultáció keretében szakmai érettségit tenni (informatika, közgazdaságtan, nyomdaipar, képző- és iparművészet, ügyvitel).
 1. Az érettségivel rendelkező tanulók az alábbi képzések közül választhatnak:
  1. 25. életévüket még be nem töltött fiatalok a 13. évfolyamtól nappali rendszerű szakképző évfolyamon tanulhatnak tovább.
  2. 25. életévüket még be nem töltött, egy szakmával rendelkező fiatalok második szakképesítést szerezhetnek iskolai rendszerű felnőttoktatás keretében.
  3. 25. életévüket betöltött tanulók iskolarendszeren kívüli, felnőtt képzésben vehetnek részt.
 1. Távoktatás keretében érettségire való felkészítés.


FELNŐTTKÉPZÉS EGÉSZ ÉVBEN

Akkreditált képzéseink listája folyamatosan bővül. Kínálatunkat tekintse meg intézményünk felnőttképzési oldalán (http://felnottkepzes.iqpont.hu).

TAGOZATKÓDOK:

GIMNÁZIUM

Kód évf.

száma

Tanterv Az oktatás fő jellemzője
01 4 kerettantervre

épülő helyi tanterv

Katonai, rendészeti orientáció
02 4 kerettantervre

épülő helyi tanterv

Fakultáción belül szakmai érettségire való felkészítés (informatika, közgazdaságtan, nyomdaipar, képző- és iparművészet, ügyvitel, közszolgálati ügyintéző)

Valamennyi képzés közvetlen célja, hogy a tanulókat felkészítse a közép és emelt szintű érettségire, valamint az azt követő munkaerő piaci igényű szakképzésre.

A gimnáziumi évfolyamra minimum 3,5 tanulmányi átlageredménnyel rendelkezők jelentkezését várjuk.

A közgazdasági ágazati képzés során speciális tantárgyi egységek tanításával segítjük elő a vállalkozóvá válást.

Érettségi kötelező tantárgyaink:

 • magyar nyelv és irodalom
 • matematika
 • történelem
 • angol/német/orosz idegen nyelv
 • ágazati szakmai érettségi tárgy

Szabadon választott érettségi tantárgyaink:

 • informatika
 • közgazdasági ismeretek
 • katonai alapismeretek
 • belügyi rendészeti ismeretek
 • nyomdaipari ismeretek
 • művészettörténet
 • testnevelés

Oktatott idegen nyelv:

 • angol
 • német
 • orosz

 

Az intézmény képzési ajánlata:

SZAKMACSOPORTOK STRUKTÚRA

OKJ-S SZAKMÁK

Művészet, közművelődés, kommunikáció /4/
OKJ

száma

 

Szakképzés megnevezése Évfolyamok száma és jele Munkarend
Iskola-

rendszerű

Felnőtt
54 211 01 Dekoratőr 1 évfolyam (1/13)

1 évfolyam (2/14)

X X
54 211 04 Grafikus 1 évfolyam

(1/13)

1 évfolyam

(2/14)

—- X
54 211 02 Divat- és stílustervező 1 évfolyam

(1/13)

1 évfolyam

(2/14)

X X

 

Informatika /7/
OKJ

száma

 

Szakképzés megnevezése Évfolyamok száma és jele Munkarend
Iskola-

rendszerű

Felnőtt
54 481 06 Informatikai rendszerüzemeltető 1 évfolyam (1/13)

1 évfolyam (2/14)

X X
34 523 02 Számítógép-szerelő, karbantartó 1 évfolyam (1/9)

 

X X
54 481 02 Gazdasági informatikus 1 évfolyam (1/13)

1 évfolyam (2/14)

X X

 

Nyomdaipar /12/
OKJ

száma

Szakképzés megnevezése Évfolyamok száma és jele Munkarend
Iskola-rendszerű Felnőtt
34 543 06 Könyvkötő nyomtat-ványfeldol-gozó 1 évfolyam (1/9)

1 évfolyam (2/10)

1 évfolyam (3/11)

X X
54 213 07 Nyomdaipari technikus 1 évfolyam (1/13)

1 évfolyam (2/14)

X —-
54 213 06 Kiadványszerkesztő technikus 1 évfolyam (1/13)

1 évfolyam (2/14)

X —-

 

FELVÉTELI ELJÁRÁS GIMNÁZIUMBA:

NINCS központi felvételi eljárás

Felvételre az általános iskolai (hozott) jegyek alapján kerül sor, ahol figyelembe vesszük az alábbiakat:

 • az általános iskola év végi és a 8. osztály félévi érdemjegyeket magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, informatika, testnevelés és rajz tantárgyakból.
 • Szóbeli meghallgatás során: megmutatkozó személyiségjegyeket.
 • Művészeti fakultáció esetén az elbeszélgetésre hozni kell 3 db A3-as méretű tanulói munkát az alábbi technikákkal és témákban:
  • tárgyak térben (csendéleti beállítás pl.: korsó, gyümölcs)
  • geometriai tárgyak ábrázolása (pl.: kocka, hasáb, henger, kúp stb.)
  • tematikus feladat szabadon választható témában és szabadon választott színes technikával

ISMERKEDŐ ELBESZÉLGETÉS IDŐPONTJAI:

 • február 26. hétfő 14.00
 • február 27. kedd 14.00

NYÍLT NAPJAINK IDŐPONTJAI:

 • november 15. (szerda 12 óra)
 • december 07. (csütörtök 12 óra)
 • január 10. (szerda 12 óra)
  rendvédelmi és honvédelmi bemutatóval

Azok számára, akiknek a fenti időpontok egyike sem megfelelő egyéni, előre egyeztetett időpontban szívesen bemutatjuk iskolánkat.

Abban az esetben, ha az általános iskola felkéri iskolánkat pályaválasztási osztályfőnöki órán vagy pályaválasztási szülői fórumon történő bemutatkozásra, szívesen eleget teszünk a felkérésnek.

A FELVÉTELI EREDMÉNYEK:

 • ideiglenes felvételi jegyzéket 2018. április 13-ig,
 • végleges felvételi jegyzéket 2018. április 20-ig,
  honlapunkon és az iskola aulájában nyilvánosságra hozzuk!

EGYÉB INFORMÁCIÓ:

 • Kollégiumi férőhely biztosításában segítünk.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ:

 • 2018. február 19. iskolánkba való felvételre.
 • 2018. augusztus 28. érettségi utáni OKJ-s képzésre, érettségi vizsgára felkészítő képzésre.