Az IQ-PONT Középiskola ajánlata a nyolcadikosoknak 2024-2025-ös tanévre

Eljött az idő, hogy meghatározzátok magatok számára a 2024. szeptember 1-i továbbtanulás irányát.

Bármilyen időket is élünk, döntést kell hoznod a tovább tanulásodról, a jövőd megtervezéséről.

Ehhez feladathoz kívánunk segítséget nyújtani.

A csatolt tájékoztató anyag az IQ-PONT Középiskola által kínált tovább tanulási lehetőségeket kívánja bemutatni.

A képzési kínálata az iskolánknak:

 • Gimnáziumi érettségire (szakmai közszolgálati, informatikai, nyomdaipari, művészeti fakultációval kiegészítve)
 • Technikumi szakképzésre (szakmai képzéssel párhuzamos érettségi)
 • Szakképző Iskolai képzésre (rendészeti őr vagy nyomdász szakma)

Javaslom, figyelmesen nézzétek meg a csatolt kínálati iskolai bemutató filmeket és a prezentációkat!

Az iskola tájékoztatója (2 Youtube videó) alább tekinthető meg ⏬

Rendészeti szakirány bemutatója

PowerPoint változat ide kattintva érhető el >>

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok, szakmacsoportok és ezek
belső kódszámai

1. Az iskolánkba jelentkező tanulók számara az alábbi képzések állnak rendelkezésre:

A 4 évfolyamos gimnáziumi osztályban a cél: az érettségire történő felkészítés, valamint az egyetemekre, főiskolákra történő sikeres felvételi. A tanulóknak lehetőségük van fakultáció keretében szakmai érettségit tenni (informatika ismeretek, közgazdaság ismeretek, nyomdaipar ismeretek, képző- és iparművészet ismeretek, rendészet és közszolgálat).

Választható tagozatkódok

GIMNÁZIUM

Kód évf.

száma

Tanterv Az oktatás fő jellemzője
01 4 kerettantervre épülő helyi tanterv Rendészeti belügyi fakultáció
02 4 kerettantervre épülő helyi tanterv Fakultáción belüli szakmai érettségire való felkészítés (informatika, művészet, mozgókép-kultúra)

TECHNIKUM

03 5 kerettantervre épülő helyi tanterv Informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltető technikus
04 5 kerettantervre
épülő helyi tanterv
Divat- jelmez és
díszlettervező Dekoratőr, Grafikus
05 5 kerettantervre
épülő helyi tanterv
Közszolgálati technikus
06 5 kerettantervre
épülő helyi tanterv
Kéz- és lábápoló technikus
07 5 kerettantervre
épülő helyi tanterv
Kozmetikus technikus

SZAKKÉPZŐ ISKOLA

08 3 kerettantervre
épülő helyi tanterv
Rendészeti őr

A Gimnáziumi évfolyamra minimum 3,5-ös, a Technikumi és Szakképző Iskola évfolyamra minimum 3,0 átlageredménnyel rendelkezők jelentkezését várjuk.

A közgazdasági fakultációs képzés során speciális tantárgyi egységek tanításával segítjük elő a vállalkozóvá válást.

Érettségi kötelező tantárgyaink:

 • magyar nyelv és irodalom
 • matematika
 • történelem
 • angol/német idegen nyelv
 • kötelezően választható érettségi /szakmai érettségi tantárgy

Választható érettségi tantárgyaink:

 • digitális kultúra (informatika)
 • vizuális kultúra
 • belügyi rendészeti ismeretek
 • természettudomány
 • fenntarthatóság
 • mozgóképkultúra és médiaismeret
 • biológia
 • földrajz

Oktatott idegen nyelv:

 • angol
 • német
 • orosz

Valamennyi képzés közvetlen célja, hogy a tanulókat felkészítse a közép és emelt szintű érettségire, valamint az azt követő felsőoktatási továbbtanulásra, valamint a munkaerő piaci szakképzésre.

2. Az érettségivel rendelkező tanulók az alábbi képzések közül választhatnak:
 • életévüket még be nem töltött fiatalok a 13. évfolyamtól nappali rendszerű szakképző évfolyamon tanulhatnak tovább.
 • életévüket még be nem töltött, egy szakmával rendelkező fiatalok második szakképesítést szerezhetnek iskolai rendszerű felnőttoktatás keretében.
 • életévüket betöltött tanulók iskolarendszeren kívüli, esti felnőtt képzésben vehetnek részt.
3. Távoktatás keretében érettségire való felkészítés.

AZ INTÉZMÉNY KÉPZÉSI AJÁNLATA

SZAKMAJEGYZÉK SZERINTI SZAKMÁK

Ágazat Szakma Szakmai oktatás időtartama
megnevezése alapfokú
iskolai
végzettséggel
érettségi végzettséggel
Gazdálkodás és menedzsment Pénzügyi-számviteli ügyintéző 5 év 2 év
Vállalkozási-ügyviteli ügyintéző 5 év 2 év
Informatika és távközlés Infokommunikációs hálózatépítő és –üzemeltető technikus 5 év 2 év
Informatikai rendszer- és alkalmazás- üzemeltető technikus 5 év 2 év
Szoftverfejlesztő és -tesztelő 5 év 2 év
Kreatív

Kreatív

Divat-, jelmez- és díszlettervező 5 év 2 év
Dekoratőr 5 év 2 év
Grafikus 5 év 2 év
Mozgókép- és animációkészítő 5 év 2 év
Nyomdaipari technikus 5 év 2 év
Nyomdász 3 év 2 év
Rendészet és közszolgálat Közszolgálati technikus 5 év 2 év
Rendészeti őr 3 év 2 év
Rendőr tiszthelyettes 2 év
Szépészet Kéz- és lábápoló technikus 5 év 2 év
Kozmetikus technikus 5 év 2 év

Felvételi eljárás

NINCS KÖZPONTI FELVÉTELI VIZSGA!

FELVÉTELRE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI (HOZOTT) JEGYEK ALAPJÁN KERÜL SOR AZ ALÁBBIAK SZERINT

 • az általános iskola 7.  év végi és a 8. osztály félévi érdemjegyek magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, informatika, testnevelés és rajz tantárgyakból.
 • Szóbeli meghallgatás során figyelembe vesszük a megmutatkozó személyiségjegyeket.
 • Művészeti fakultáció esetén az elbeszélgetésre hozni kell:
  • 3 db A3-as méretű tanulói munka az alábbi technikákkal és témákban:
  • tárgyak térben (csendéleti beállítás pl.: korsó, gyümölcs) geometriai tárgyak ábrázolása (pl.: kocka, hasáb, henger, kúp stb.)
  • tematikus feladat szabadon választható témában és szabadon választott színes technikával

NYÍLT NAPJAINK IDŐPONTJAI

 • 2023. október 12. csütörtök 12.00 óra
 • 2023. november 22. szerda 12.00 óra
 • 2024. január 10. szerda 12.00 óra

ISMERKEDŐ ELBESZÉLGETÉS IDŐPONTJA

 • 2024. február 26. hétfő 12.00 óra
 • 2024. február 27. kedd 12.00 óra
 • 2024. március 04. hétfő 12.00 óra

Azok számára, akiknek a fenti időpontok egyike sem megfelelő egyéni, előre egyeztetett időpontban szívesen bemutatjuk iskolánkat.

Abban az esetben, ha az általános iskola felkéri iskolánkat pályaválasztási osztályfőnöki órán vagy pályaválasztási szülői fórumon történő bemutatkozásra, szívesen eleget teszünk a felkérésnek.

A FELVÉTELI EREDMÉNYEK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA

 • ideiglenes felvételi jegyzéket 2024. március 22-ig,
 • végleges felvételi jegyzéket 2024. április 12-ig,

honlapunkon és az iskola aulájában nyilvánosságra hozzuk!

EGYÉB INFORMÁCIÓ

 • Kollégiumi férőhely biztosításában segítünk.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ

 • 2024. február 21. iskolánkba beérkező jelentkezések;
 • 2024. augusztus 31. érettségi utáni szakképzésre és esti érettségi vizsgára felkészítő képzésre.

Amennyiben kérdés merül fel, keressetek telefonon, e-mailben, vagy előzetes egyeztetés alapján személyesen bennünket!

Jó döntést kívánok!

Üdvözlettel:

Molnár György
igazgató

Mb.: +36-30-9-452-585

E-mail: igazgato@iqpont.hu