Iskolában működő szociális tevékenység

Iskolánkban a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság Család-és Gyermekjóléti Központ által ellátott tevékenység zajlik, melynek fő célja az elsődleges prevenció megerősítése, a gyermekek és fiatalok szociális jólétének, életminőségének javítása, a társadalmi leszakadásuk, kirekesztődésük megelőzése, megakadályozása.

Az óvodai és iskolai szociális segítő – a gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer tagjaival együttműködve – a megelőző és elérő szolgáltatások nyújtásával lehetőséget biztosít a gyermekeknek és családjuknak, az óvodák és iskola közösségének a szociális illetve gyermekvédelmi problémák felismerésében, megoldásában.

Milyen problémával lehet a szociális segítőhöz fordulni?

 • Iskolához köthető problémák pl. szorongás, tanulási nehézségek, motiválatlanság, konfliktus az iskolatársakkal, konfliktus a pedagógusokkal, magatartási problémák.
 • Gyermeknevelési kérdésekben pl. önállótlanság, szófogadás kérdése, otthoni feladatok és leckeírás, szülő-gyermek viszonya konfliktusos.
 • Családon belüli problémák pl. bántalmazás, szülők közötti veszekedés, válás, veszteség, anyagi nehézségek, túlzott alkoholfogyasztás, szerhasználat.

Hogyan tud segíteni az iskolai szociális segítő?

 • Egyéni tanácsadás, segítő beszélgetés tanulóknak, segítségnyújtás a probléma kezelésben: cél: diákok támogatása a számukra nehézséget okozó élethelyzetek kezelésében.
 • Tanácsadás szülőknek a gyermeknevelés és a családi élet más problémát okozó területein, iskolai problémák kapcsán segíti a szülőket az enyhébb családi nehézségek kezelésében, elsődlegesen a gyermeknevelés nehézségeiben.
 • Részvétel a szülő és a pedagógus közötti megbeszélésen: a szülő a pedagógus vagy mindketten
 • kérhetik, hogy a szociális segítő legyen jelen a megbeszélésen.
 • Közvetítés tanár-diák, szülő-gyermek kapcsolatban: a szociális segítő közvetítőként segíti a nehézséget okozó konfliktusok megbeszélését és rendezését.
 • Információnyújtás elérhető szolgáltatásokról (pedagógiai, pszichés, szociális), jogokról, a szociális rendszer működéséről, segítségnyújtás az ügyintézésben; szükség esetén tájékoztatást nyújt a szociális ellátásokról és intézményekről, és az ezekben szokásos eljárásokról, és lehetőségekről, segít az ügyintézésben pl. kapcsolatfelvétel, időpont egyeztetés, nyomtatványok kitöltésében.
 • Közvetítés szolgáltatásokhoz: a probléma jellegétől függően, javaslatot tesz a megfelelő intézménnyel való kapcsolatfelvételre, és segítséget nyújt a kapcsolat kialakításában.
 • Súlyos veszélyeztető helyzetben, elhúzó családi konfliktusok esetén, mint jelzőrendszeri tag delegálja családot a család- és gyermekjóléti szolgálathoz.
 • Csoportos prevenciós vagy fejlesztő foglalkozások szervezése gyermekeknek, szülőknek
 • Közösségi tevékenységek szabadidős programok szervezése gyermekeknek, szülőknek

Hogyan illetve hol lehet elérni az iskolai szociális segítőt?

Az iskolai szociális segítőt a gyermekek, a szülők és a pedagógusok önként is megkereshetik, ha tanácsra van szükségük a problémájuk megoldásában.

Óvodai és iskolai szociális segítő:

Szentmiklósi Viola Ágnes
Telefonszám: +36-70-507-9389
elektronikus levélcíme: csgyjkozpont@gyermekjoleteger.hu

Fogadóóra:
Helye: Intézményünk székhelyén (Eger, Mátyás király út 165.)

Ideje:

 • minden kedden 10.00-14.00 óra között;
 • minden szerdán 14.00-16.00 óra között;
 • ezen felül egyéni egyeztetés alapján.

A szolgálatot ellátó intézmény központja:
Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság Család-és Gyermekjóléti Központ
Székhelye: 3300 Eger, Mindszenty Gedeon u. 12.
Telefonszáma:

 • +36-36-785 828
 • +36-30-481 3822

elektronikus levélcíme: csgyjkeger@gmail.com
elektronikus levélcíme: szocialissegitoeger@gmail.com