Igazgatói köszöntő

DSC_7986_6x9„Amíg az ember el nem kötelezi magát, tétovázik,

talán visszakozik, mindig alulmarad”

W.N. Murray: Elkötelezettség

Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!

Milyen gyorsan telik az idő!

Iskolánk a 2021-2022-es tanévben ünnepli megalakulásának 25. évfordulóját, amelyről ezen a honlapon is folyamatosan tájékoztatjuk olvasóinkat.

Egy innovatív iskola célok és tervek mentén, időről-időre megújul.

Így van ez az IQ-PONT Középiskola életében, figyelembe véve az országos iskolatípusok átszervezését is.

Intézményünk a gimnázium kínálatán túl immáron több mint két évtizedes szakképzési profilját, az országos követelményhez igazodva, 2020. szeptember 1-től Technikumi és Szakképző Iskolai képzéseket is kínál.

Iskola alapító-igazgatóként, a huszonharmadik tanévet kezdem el 2021. szeptember 1-vel.

Eddig is, a jövőben még inkább azon leszek, hogy valamennyi munkatársammal a megkezdett úton tovább haladva, a szülők támogatásával az iskola tanulóinak sikeréért dolgozzam.

Az eddig elért eredmények biztatóak, hiszen minden évben egyre többen képesek iskolánkból főiskolán, egyetemen tovább tanulni, számottevő a sikeres emeltszintű érettségik, nyelvvizsgák, emelt szintű szakképesítések száma.

Mindezek: a célokat meghatározó, eredmény orientált, következetes nevelő-oktató munkának köszönhetőek.

Összefoglalva: az iskolánk „esélyt teremtő”, az erkölcsi együttműködés, a szellemi, és kreatív kihívások színtere.

A tárgyakhoz kötött tudást, a személyiséghez illeszkedő, embert formáló, magas szintű, élményt adó iskolai humán és természeti tantárgyak, művészeti, nyelvi, munkaerőpiac elvárásaihoz igazodó szakmai kultúrák továbbadásával igyekszünk eljuttatni tanulóinkhoz.

Az intézmény a tanulók életkori sajátosságát, személyiségük egyediségét figyelembe véve törekszik a tanulók harmonikus fejlődését elősegíteni.

Mind ezek ismeretében nem mindegy kikkel, és hogyan töltjük el a szellemi gyarapodásra szánt időt.

A MI iskolánk fő célkitűzései:

 • tanulóink személyiségének sokoldalú alakítása,
 • a célokhoz vezető út kijelölése,
 • a tanulóink jövőjének megtervezése,
 • a felsőfokú oktatásra való felkészítés,
 • a piacképes szakmák ismereteinek megszerzése,
 • a munkaerőpiac elvárásaira történő sikeres felkészítés.

Az iskolaválasztás, az orvosválasztáshoz hasonlón bizalmi kérdés.

Iskolánk valamennyi dolgozója – huszonnégy éve – azon munkálkodik, hogy tartós és használható alapértékeket közvetítsen a minket választó tanulóinknak.

A Gimnázium 4 éves, amelynek keretén belül a legtehetségesebb tanulók felkészítést kapnak felsőfokú tanulmányok, fakultáció keretén belül az iskola által kínált szakképzés megkezdésére.

Akinek nincs továbbtanulási szándéka, az egy illetve kettő éves szakmai felkészítés után, emelt szintű szakmai végzettséget szerezhet.

A Technikum 4+1 éves (korábban szakgimnázium) szakmai ágazati képzést nyújt, érettségit és szakmai érettségit adva, szakmai jegyzékben rögzített technikusi bizonyítványt biztosít.

A Szakképző Iskola 3+2 éves (korábban szakközépiskola) első 3 év szakmai bizonyítványt ad.
A tanulmányaikat tovább folytató tanulók 2 év után érettségit szerezhetnek.

A felnőttoktatásban résztvevők: esti és levelező formában, a korábbi tanulmányokra ráépítve 2 éves képzéssel érettségit szerezhetnek a munkaviszonnyal rendelkezők is.

Intézményünk az új rendszer alapján a – Dobbantó program keretén belül –, a tanulói képességeket fejleszti, a műhelyiskolában speciális programmal a rászorultak szakképzésbe történő bevonását tervezi.

Az iskolában eltöltött idő a tanulók életében jelentős, mondhatnám meghatározó, hiszen tanulmányaik során:

 • találkoznak a hazaszeretet, szolidaritás, gondolatával,
 • megérthetik mit jelent a tudás, a tanult ember értéke,
 • megismerhetik mit jelent az összetartozás, egymás segítése, közösség, felelősség önmagamért és másokért tisztelet ereje,
 • ha kialakul az egymás iránti bizalom, leküzdhetetlen akadályokat leszünk képesek ledönteni, miközben tanulóink felvérteződnek a felnőttség kihívásaira, ugyanakkor MI tanárok-nevelők-szülők mindannyian többek, megértőbbek, segítőbbek leszünk.

Egy közösség akkor képes boldogulni, növekedni, sikeressé válni, ha fizikai, szellemi és lelki értelemben egyaránt erős.

Már egyre többen tudják, a MI iskolánk nem csak élhető, de szerethető is.

Tanáraink, a tanulók képességét figyelembe véve, stabil és hasznosítható szellemiséget közvetítenek a tanulóinknak.

Azt mondják:

 • „A HIT” az ember adománya!
 • Hiszem, hogy a HIT megszerezhető!
 • Mindehhez nyitottságra, bizalommal teli, pozitív gondolkodásra van szüksége a tanulónak, a szülőnek és a tanárnak egyaránt.
 • Ebben az iskolában tanulónak lenni, tanárnak dolgozni MEGTISZTELTETÉS, AMIRE MÉLTÁN LEHETÜNK KÖZÖSEN BÜSZKÉK.

Mit is kínál összességében az IQ-PONT középiskola?

 • Erkölcsi nevelést,
 • partneri együttműködést,
 • tudásforrást,
 • toleranciát.

Mit kérünk a minket választó tanulóktól?

 • Akarati együttműködést,
 • hitet a közös együttműködéshez,
 • tiszteletet a tanár iránt. (ami alapja lehet a tanulói tiszteletnek is).

Aki erős és bízik önmagában, erkölcsi öntudata, felelősségérzete van, szinte biztos, hogy célba ér!

Mit kérünk a szülőktől?

 • Gyermeküket szerető, figyelemmel kísérő valóságos együttműködést,
 • Mindentől fontosabb: Célokat kijelölő, szeretetteljes, együttműködő támogatást, gyermekeik sikeres jövője érdekében.

A közös munkánk tétje: emberi nagyságot feltételező igazi kihívás!

Márai Sándor szavaival köszöntöm mindazokat, akik keresik, kíváncsiak iskolánkra:

„Önmagunk megismerése
a legnagyobb utazás…
a legtanulságosabb találkozás.”