Dokumentumok

Az iskola működésével kapcsolatos alapdokumentumok

Házirend 2023-2024 tanév >>

  • A köznevelésről szóló törvény 25. § (2) bekezdésének előírása értelmében az iskola belső életével kapcsolatos egyes kérdéseket a Házirendben kell szabályozni.
  • A Házirend előírásai az iskola tanulóira, a tanulók szüleire és az iskola dolgozóira vonatkoznak.
  • A Házirend előírásai minden olyan esetre vonatkoznak térben és időben, amikor a tanuló az iskola felügyelete alatt áll.
  • A Házirendet minden tanév elején a tanulókkal az osztályfőnökök ismertetik.
  • A Házirend elolvasható az iskola könyvtárában, az iskola honlapján, és kifüggesztjük az iskola valamennyi osztálytermében.

Pedagógiai program 2023.09.01-től >>

Szervezeti és Működési Szabályzat 2021.09.01-től >>

Munkaterv 2023-2024 tanév >>


A dokumentumok megtekintéséhez PDF olvasó szükséges.

Amennyiben nem rendelkezik ilyennel, az alábbi linkről letöltheti:

get_adobe_reader