Tájékoztató a 2021 május-júniusi érettségi szabályokról

2021. április 9-én megjelent a 167/2021. (IV.9.) Kormányrendelet, amely szabályozza az érettségi vizsga megszervezésének módját.

A jogszabályok alapján a következőkben közöljük a tanulóinkat érintő fontosabb információkat.

A rendelet alapján az alábbi időpontokban történnek meg a vizsgák

Középfok – Iskolánkban szervezve

A vizsga időpontja Tantárgy Vizsga módja A vizsga napján tanulói megjelenés időpontja
2021.május 3.          9.00 óra Magyar nyelv és irodalom írásbeli 2021.május 4.      8.00 óra
2021.május 4.          9.00 óra Matematika írásbeli 2021.május 5.      8.00 óra
2021.május 5.          9.00 óra Történelem írásbeli 2021.május 6.      8.00 óra
2021.május 6.          9.00 óra Angol írásbeli 2021.május 7.      8.00 óra
2021.május 7.          9.00 óra Német írásbeli 2021.május 8.      8.00 óra
következő hét
2021.május 11.       14.00 óra Földrajz írásbeli 2021.május 11. 13.00 óra
2021.május 13.        8.00 óra Biológia írásbeli 2021.május 13.    7.00 óra
2021.május 14.        8.00 óra Informatika írásbeli 2021.május 14.    7.00 óra
2021.május 14.       14.00 óra Belügyi rendészeti ismeretek írásbeli 2021.május 14. 13.00 óra
következő hét
2021.május 18.       14.00 óra Vizuális kultúra portfólió 2021.május 18. 13.00 óra

 Emelt szint – Központi szervezésben

A vizsga időpontja Tantárgy Vizsga módja A vizsga napján tanulói megjelenés időpontja
2021.május 5.          9.00 óra Történelem írásbeli 2021.május 6.     8.00 óra
2021.május 6.          9.00 óra Angol írásbeli 2021.május 7.     8.00 óra
2021.május 14.       14.00 óra Belügyi rendészeti ismeretek írásbeli 2021.május 14. 13.00 óra

Az érettségi vizsga eredményeinek megtekintése

Az írásbeli vizsga eredményeinek megtekintésére (közép- és emelt szint) a hatályos jogszabályokban foglaltak szerint van lehetőség a jegyző által meghatározott, pontos időpontra létrehozott ütemterv szerint a következő napokon:

12.G osztály: 2021.05.31. 8.00-16.00 óra között.

12.E osztály + külsős vizsgázók:  2021.06.01. 8.00-16.00 óra között.

A vizsgaszervező korlátozhatja a nagyobb csoportosulásokat.

A vizsgázó az észrevételeit legkésőbb 2021. június 2án 16.00 óráig adhatja be az iskola igazgatójához. Az észrevétel benyújtási határideje jogvesztő!

Szóbeli vizsga

A korm. rendelet 2. § (1)-(4) bekezdése szerint az érettségi vizsgatárgyak szóbeli vizsgarészei és a Vizsgaszabályzat 31. § (4) bekezdése szerinti gyakorlati vizsgarészei – ha a korm. rendelet eltérően nem rendelkezik – a vizsgaidőszakban nem kerülnek megszervezésre.

Ezen túlmenően bármely vizsgatárgyból tett középszintű írásbeli vizsga esetén, ha a vizsgázó írásbeli teljesítménye elérte a tizenkettő százalékot, de nem érte el a huszonöt százalékot, a Vizsgaszabályzat 41. § (2) bekezdése szerint szóbeli vizsgát tehet.

A vizsgázó a korm. rendelet szerint megszervezett szóbeli vizsgarészt egyszer teljesítheti.

Az érettségi vizsga zárása

Az érettségi vizsga zárására tervezetten

a 12.G esetében 2021.06.14-17. között,

a 12.E és a külsős vizsgázók esetében 2021.06.21-22. között kerül sor.

Bővebb információt a megtekintés után tudunk mondani. Ekkor válik ismertté, hogy kinek szükséges szóbeli vizsgát tennie.

Az érettségi írásbeli vizsgaszervezés során, az egészségügyi hatóságok állásfoglalásai alapján alkalmazandó egészségvédelmi intézkedések

Az érettségi írásbeli vizsgák lebonyolításában:

A vizsgák megkezdése előtt a vizsgázók az épületben ne csoportosuljanak, hanem a legrövidebb úton és idő alatt foglalják el kijelölt helyüket a vizsgateremben, valamint
az egészségvédelmi szabályokat tartsák be.

Minden vizsgahelyszínen kötelező a kézfertőtlenítő alkalmazása.

A vizsgateremben a vizsgázók száma korlátozott (max. 10 fő) valamint a minimum 1,5 m távolság biztosítása kötelező.

A vizsgák lebonyolítása egyes részleteiben (személyazonosság igazolása, segédeszközök ellenőrzése stb.) a hétköznapi élet során (vásárláskor, személyes ügyintézéskor) alkalmazott, a személyes kontaktust minimálisra csökkentő eljárások alkalmazandók a megfelelő biztonságos távolság megtartásával.

Az érintett iskolaépületekben a belépés általános szabályai érvényesek.

A védőmaszk viselése MINDENKI számára kötelező.

Az írásbeli vizsgadolgozatok beszedésekor fokozottan figyelni kell arra, hogy mindig csak egy vizsgázó adja be a vizsgadolgozatát, a vizsgateremben addig a többi vizsgázónak a helyén kell várakoznia.

A vizsgaszervezők feladata annak biztosítása, hogy a vizsgadolgozat leadása után a vizsgázók ne csoportosuljanak, hanem a legrövidebb úton és idő alatt hagyják el a vizsga helyszínét, épületét.

A vizsgadolgozatok megtekintésekor:

A vizsgaszervezők feladata annak biztosítása, hogy a megtekintés során ne alakuljanak ki nagyobb csoportosulások.

A megtekintés során a biztonságos távolság megtartása, valamint a védőmaszk viselése kötelező!