HEFOP 3.1.3

A program címe: HEFOP/2005/3.1.3 „Felkészítés a kompetencia – alapú oktatásra”

A program azonosító száma: HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0039/1.0

A program kezdete: 2006. február 01.

A program befejezése: 2008. január 31.

Célok:

 • Új pedagógiai módszerek bevezetése
 • Képességekhez igazodó oktatás bevezetése
 • A nemek közötti esélyegyenlőség biztosítása
 • A romák esélyegyenlőségének erősítése
 • Fogyatékos emberek esélyegyenlőségének elősegítése

Felkészülés állomásai:

 • Szülői tájékoztatás – fórum
 • Tanulók tájékoztatása
 • Tanárok továbbképzése
 • Tanórát segítő eszközök fejlesztése
 • Tananyagfejlesztés
 • Az oktatáshoz illeszkedő tankönyvek folyamatos biztosítása
 • A 9-12. évfolyamon felmenő rendszerben történő tantárgyfejlesztések
 • Helyi tantervek és a Pedagógiai program átdolgozása az új oktatási formákhoz illeszkedően

Kérjük az együttműködők hatékony támogatását a közös céljaink megvalósításához !