Oktatási rend 2021. január MÓDOSÍTOTT!

Értesítjük iskolánk Közösségét és minden érdeklődőt a 2021. január hónapban alkalmazott tanítási rendről:

A koronavírus elleni védekezés érdekében, a kormány rendelete alapján továbbra is – visszavonásig – teljes körűen fenntartjuk távoktatási rendszert.

Az új év első munkanapja: 2021. január 4. hétfő, távoktatási rend szerint.

 

A kormányzat döntése alapján a TÁVOKTATÁST 2021. JANUÁR UTOLSÓ MUNKANAPJÁIG FENNTARTJUK!

A február hónap oktatási rendjével kapcsolatosan várjuk a kormányzat január végén esedékes döntését.

A további információszerzés érdekében kérjük hetente figyelje honlapunkat és Facebook oldalunkat!

  • Központi szám: +36-36-516 068; titkarsag@iqpont.hu
  • Igazgató: Molnár György +36-30-9452585; igazgato@iqpont.hu
  • Igazgatóhelyettes: Balogh Balázs +36-20-9551066; helyettes@iqpont.hu

Továbbra is elérhető az óvodai és iskolai szociális segítő!

Kedves Szülők, Pedagógusok, Diákok!

A 2020/2021-es tanévben továbbra is elérhető vagyok.

Kereshetnek/kereshettek bátran online (Facebook, email) és telefonon is.

Fontosnak tartom, hogy mind higgyünk abban, hogy hamarosan minden jóra fordul! Ehhez összefogásra és fegyelemre is szükség van most!

Kérem, hogy mindenki a tőle telhető módon teljesítse kötelességeit, ha bármiben segítségre szorul, ne habozzon kérni azt.

Feladatom továbbra is az információnyújtás, tájékoztatás az elérhető szociális szolgáltatásokról, tanácsadás probléma (akár iskolai, akár otthoni) esetén, valamint továbbirányítás más illetékesek felé, amennyiben ez szükséges.

Összegezve, ha valaki úgy érzi, dilemmái vannak önmagával, vagy a környezetével, nem tudja kezelni a konfliktusait, elakad a tanulásban, vagy szociális jellegű gondjai támadnak, keressen bizalommal.

Az intézmény szociális segítőjének neve: Merczel Liza Ágnes

Elérhetősége:

  • Telefon: +36-70-380-9034
  • E-mail: szocialissegitoeger@gmail.com
  • Facebook: Merczel Liza Ágnes Segítő
  • Facebook oldal: Óvodai és iskolai szociális segítők – Eger
  • Fogadónap: minden kedden 10.00-14.00 óra között és szerdán 14.00-16.00 óra között. A személyes megkeresés előtt a telefonos időpont egyeztetés szükséges!

GYERMEKJÓLÉTI ÉS BÖLCSŐDEI IGAZGATÓSÁG CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

Jó egészséget és kitartást kívánok Mindenkinek!

Elindítottuk távoktatási rendszerünket

A magyar oktatási rendszerben 2020. március 16-tól elrendelt Távoktatást megvalósító elektronikus tanulási rendszerünket a Moodle nevű, kifejezetten erre a célra kifejlesztett szoftverrel alakítottuk ki. Az ilyen rendszereket idegen kifejezéssel E-learning rendszernek nevezik.

A szoftvert évek óta használjuk, eddig kísérleti jelleggel, jellemzően informatikai orientáltságú osztályokban illetve az informatika alapú órákon. Az országosan kialakult helyzet miatt használatát minden tantárgyra kiterjesztjük.

Számos tanulónk már eleve tagja a rendszernek, megismerte alapfokú használatát és képes használni  azon a szinten, amire a most következő időszakban szükség lesz.

Ennek a rendszernek óriási lehetőségei vannak a távoktatás professzionális megvalósításában, mi azonban – megfelelve az országos elvárásoknak – egyelőre csak alapfokon kívánjuk alkalmazni, így tanulóinknak és tanárainknak nem sokkal lesz nehezebb dolguk, mint megírni egy gmail levelet, vagy a Facebook oldalukat kezelni.

A rendszer rendkívüli előnye, hogy a tanulói és tanári tevékenység naplózott és nyomon követhető.

A felhasználáshoz az útmutatót folyamatosan dolgozzuk ki, hogy azok is tudják a rendszert használni, akik még sohasem látták azt, vagy korábban megszerzett tapasztalatuk a múlt ködébe veszett.

Reméljük, hogy a rendszer alkalmazhatóságát felismerik és megkedvelik. Sok sikert!

Az útmutatóhoz ide kattintva jut el (Főmenü > Távoktatás).

Balogh Balázs
Webmester

Tájékoztató a 2020. március 16-tól érvényes iskolai munkarendről

Tisztelt Szülök és Tanulók!

A Kormány 2020. március 16-tól további intézkedésig elrendelte a közoktatásban a  „tantermen kívüli”, az iskola és tanuló közötti digitális  távoktatást.

Ez azt jelenti, hogy a tanulók iskolájukat személyesen nem látogathatják, maradjanak otthon!

A tanár és tanuló között a tanítás-tanulás folyamata a tantárgyi követelményeknek megfelelően digitális formában az iskolánkban is elérhető “e-learning” (elektronikus tanulási) rendszer segítségével tovább folytatódik. Tanulóink és a tanárok a digitális rendszert ismerik-megtanulják, folyamatos segítséggel működtetni lesznek képesek.

Úgy tervezzük, hogy kedden és csütörtökön 8.00-12.00 között a tanárok és a tanulók kötött időben, a számítógép illetve okos eszközök (okostelefon, tablet, stb.) használatával gyakorolják a tanítás és számonkérés folyamatát.

A többi időben a tanárok a heti óraszám függvényében előkészítik a tanuláshoz szükséges anyagokat, amelyeket minden héten, kedden 12.00 óráig a tanulóknak megküldenek.

A tanulók minden héten csütörtök 12.00 óráig a tanároknak írásban, az e-learning rendszer segítségével megküldik a feladatokkal kapcsolatos megoldásokat, amelyek az értékelés alapját jelentik.

Az együttműködő munka részleteit a nevelőtestület 2020. március 16-án hétfőn délelőtt rögzíti, amelyről a tanulók a tanáraik közreműködésével 2020. március 17-én kedden 12.00 óráig kapnak digitális tájékoztatót.

Kérem a szülőket, hogy gyermekeik figyelmét hívják fel arra, minél kevesebbet legyenek nagyobb közösségben, ugyanakkor a tanév sikeres befejezése érdekében a megadott időtartamban legyenek otthon, hogy az együttműködés sikeres tudjon lenni.

A legnagyobb figyelmet mind nappali, mind esti tagozaton az érettségire készülő tanulók felkészítésére fordítjuk. Mindent megteszünk azért, hogy valamennyi diákunk sikeres érettségi vizsgát tudjon tenni.

Iskolánk tanárai és dolgozói nevében jó egészséget kívánok Önöknek, vigyázzanak magukra!

Eger, 2020. március 14.

 

Tisztelettel:

Molnár György

igazgató

 

Bármilyen kérdés felmerül, szívesen állunk rendelkezésükre.

igazgató: 06-30-452-585 vagy 36-516-068 telefonon, e-mail: igazgato@iqpont.hu

munkatársaim: 36-516-068 vagy az általuk megadott elérhetőségeken.

 

 

TÁJÉKOZTATÓ AZ ISKOLÁNKAT ÉRINTŐ RENDKÍVÜLI HELYZETRŐL

Tisztelt Szülők, Kedves Tanulók!

A magyar kormány rendelkezéseinek értelmében különleges intézkedésekre van szükség az iskolákban is.

Kérem rendszeresen figyeljék hivatalos kommunikációs felületeinket, honlapunkat – amit most is olvas – és Facebook oldalunkat (https://www.facebook.com/iqpont), ahol folyamatosan közöljük az iskolánk közösségét érintő intézkedéseinket, ajánlásainkat.

Az iskola elsődleges HIVATALOS információforrása a honlap, a Facebook oldal pedig egy hivatalos másolata annak. Iskolánk vezetősége részéről az Interneten CSAK ez a két felület tekinthető hiteles információforrásnak, illetve osztályok szintjén az osztályfőnöktől származó információk.

A mai napon várhatóan 13 óráig hivatalosan tájékoztatjuk a közösségünket a fenti kommunikációs felületeinken a továbbiakról, a jövő hetet érintő információkról.

Balogh Balázs
Igazgatóhelyettes
Webmester