Évzáró ünnepségek 2020

Értesítjük Kedves Tanulóinkat és Szüleiket, hogy a tanév zárását az eseményhez illő módon, osztályonként külön tartjuk meg, betartva a javasolt biztonsági előírásokat. Ez alkalommal kerül sor a bizonyítványok átadására is.

 • 9.G – 2020.06.16. kedd
 • 10.G – 2020.06.17. szerda
 • 11.G – 2020.06.18. csütörtök

Kérjük a tanulókat ünnepi öltözet viselésére.

Beiratkozás 9. évfolyamra a 2020/2021-es tanévre

Tisztelt Szülők, Kedves leendő Diákok!

A 2020/2021-es tanév intézményünkbe felvételt nyert tanulók személyesen – szülő, vagy törvényes képviselő jelenlétében iratkozhatnak be.

A személyes beiratkozás időpontja:

 • Június 22 8:00-16:00 között

A beiratkozás helyszíne iskolánk:

 • 3300 Eger, Mátyás király út 165

Személyes megjelenéskor kérjük, hogy hozzák magukkal következő iratokat:

 • A gyermek személyi igazolványa
 • A gyermek lakcímkártyája
 • A gyermek TAJ kártyája
 • Ha van szakértői vélemény (SNI, BTMN)

Köszönjük együttműködésüket!

Virtuális Ballagási Ünnepség

Köszöntjük Kedves Végzős Diákjainkat és Családjukat!

Ismert okok miatt nem tarthatjuk meg hagyományos módon a végzős tanítványainkat megillető ballagási ünnepségünket. Ahogy a tanítás esetén, ez esetben is a digitális világ eszközeit használjuk, hogy illő módon búcsúzhassunk egymástól.

Tudjuk, hogy sehogyan sem tudjuk pótolni a személyes találkozást, a ballagás élményét. Mi mégis megpróbáljuk, és itt iskolánk honlapján búcsúzunk kedves tanítványainktól. Nézzétek meg az alábbi videót, melyet nagy szeretettel és izgalommal készítettünk számotokra!

Köszönet nektek minden kedves élményért és viszontlátásra az érettségi vizsgán! 🙂

Technikai üzenet: Többen jelezték, hogy akadt a lejátszás, 2020.05.02. 13:30-tól egy kisebb méretű, azonos tartalmú videót helyeztünk ki!

Letöltés (3 GB) >> jobb egérgomb ide > Link/hivatkozás mentése más néven …)

Direkt elérés >> bal egérgomb ide >>

Az út a lényeg, nem a cél!
Legyen az utadon társad a Hit, a Remény és a Szeretet!
Jó utat kíván számotokra tantestületünk!

Fontos információ az érettség jelentkezés módosításával kapcsolatosan!

Kedves Tanulónk!

A MEGJELENT RENDELET ALAPJÁN MÓDOSÍTHATOD AZ ÉRETTSÉGIRE VALÓ JELENTKEZÉSEDET!

A 119/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet szerint 2020. április 21-én, éjfélig lehet benyújtani az érettségi vizsgajelentkezés módosítására vonatkozó kérelmet a vizsgajelentkezést fogadó intézményhez (középiskola vagy kormányhivatal).

A határidő elmulasztása jogvesztő! A kérelemmel kapcsolatos hiánypótlásnak nincs helye!

A kérelemben az alábbiak kezdeményezhetők:

 • a jelentkezés törlése
 • a jelentkezés szintjének módosítása emelt szintről középszintre
 • kizárólag idegen nyelv esetében a jelentkezés szintjének módosítása középszintről emelt szintre

A kormányrendeletben megjelölt előrehozott/szintemelő vizsgák törlését nem kell kérelmezni, azokat az Oktatási Hivatal a jogszabály alapján hivatalból törli.

A kérelem előállításának lépései:

 1. A töltse le a kérelem nyomtatványt a számítógépére (docx vagy pdf formátumban)!
 2. Töltse ki a kérelmet és mentse el a fájlt!
 3. A kérelmet juttassa el iskolánkhoz 2020.04.21-én (kedd) 13.00 óráig!

Ha a fenti műveleteket az érintettek nem tudják elvégezni, vagy bármilyen kérdésük van, vegyék fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeinken:

Telefon:

 • +36-30-9-452-585
 • +36-36-516-068

E-mail:

 • igazgato@iqpont.hu

Igazgatói üzenet

Tisztelt Szülők!

Tisztelt Kollégák!

Kedves Tanulók! 

Rendkívüli időket élünk, immáron negyedik hete távoktatásban működik együtt tanár és diák a napi oktatási feladtok megvalósítása érdekében.

Április 9-14-ig a tavaszi szünet következik, erre az időszakra esik a húsvét is, amely visszafogott ünneplést követel mindannyiunktól.

A rendkívüli állapot végét senki nem tudja megmondani.

Így a végzős osztályok ballagását, írásbeli-szóbeli vizsgáinak módját és hogyanját, az oktatást irányító EMMI minisztériuma fogja meghatározni.

Mindenkinek javaslom, mindig csak 1-2 napra tervezze teendőit, nem feladva a középiskolai tanulmányuk középpontban tartását.

Mindenkinek köszönöm az eddigi közös munkát, kérve a jövőbe vetett hit erősítésével a további együttműködést.

Az iskolának valamennyi dolgozója nevében ígérem, hogy mindent megteszünk, hogy a munkákat befolyásoló hiteles tájékoztatásokat eljuttathassuk az IQ-Pont közösségének.

A tavaszi szünetre jó pihenést, szellemi és testi feltöltődést kívánok.

Eger, 2020. április 07.

Üdvözlettel:
Molnár György
igazgató

 

Az egri RÉV Szolgáltatása, az Iskolai Kihelyezett Tanácsadás továbbra is elérhető az iskolában!

Tisztelt Hölgyek és Urak, az IQ-PONT tanulói!

Az egri RÉV Szolgáltatása, az Iskolai Kihelyezett Tanácsadás továbbra is elérhető az iskolátokban!

Jelen helyzetben a személyes találkozás sajnos nem megoldható, így e-mailben, vagy Skype-on tudtok elérni, ha valamilyen függőséggel kapcsolatos problémátok, kérdésetek van.

Keressetek bátran, bizalommal! Vigyázzatok magatokra!

 

Üdvözlettel:
Soós Ádám, (Egri RÉV)

Elindítottuk távoktatási rendszerünket

A magyar oktatási rendszerben 2020. március 16-tól elrendelt Távoktatást megvalósító elektronikus tanulási rendszerünket a Moodle nevű, kifejezetten erre a célra kifejlesztett szoftverrel alakítottuk ki. Az ilyen rendszereket idegen kifejezéssel E-learning rendszernek nevezik.

A szoftvert évek óta használjuk, eddig kísérleti jelleggel, jellemzően informatikai orientáltságú osztályokban illetve az informatika alapú órákon. Az országosan kialakult helyzet miatt használatát minden tantárgyra kiterjesztjük.

Számos tanulónk már eleve tagja a rendszernek, megismerte alapfokú használatát és képes használni  azon a szinten, amire a most következő időszakban szükség lesz.

Ennek a rendszernek óriási lehetőségei vannak a távoktatás professzionális megvalósításában, mi azonban – megfelelve az országos elvárásoknak – egyelőre csak alapfokon kívánjuk alkalmazni, így tanulóinknak és tanárainknak nem sokkal lesz nehezebb dolguk, mint megírni egy gmail levelet, vagy a Facebook oldalukat kezelni.

A rendszer rendkívüli előnye, hogy a tanulói és tanári tevékenység naplózott és nyomon követhető.

A felhasználáshoz az útmutatót folyamatosan dolgozzuk ki, hogy azok is tudják a rendszert használni, akik még sohasem látták azt, vagy korábban megszerzett tapasztalatuk a múlt ködébe veszett.

Reméljük, hogy a rendszer alkalmazhatóságát felismerik és megkedvelik. Sok sikert!

Az útmutatóhoz ide kattintva jut el (Főmenü > Távoktatás).

Balogh Balázs
Webmester

Tájékoztató a 2020. március 16-tól érvényes iskolai munkarendről

Tisztelt Szülök és Tanulók!

A Kormány 2020. március 16-tól további intézkedésig elrendelte a közoktatásban a  „tantermen kívüli”, az iskola és tanuló közötti digitális  távoktatást.

Ez azt jelenti, hogy a tanulók iskolájukat személyesen nem látogathatják, maradjanak otthon!

A tanár és tanuló között a tanítás-tanulás folyamata a tantárgyi követelményeknek megfelelően digitális formában az iskolánkban is elérhető “e-learning” (elektronikus tanulási) rendszer segítségével tovább folytatódik. Tanulóink és a tanárok a digitális rendszert ismerik-megtanulják, folyamatos segítséggel működtetni lesznek képesek.

Úgy tervezzük, hogy kedden és csütörtökön 8.00-12.00 között a tanárok és a tanulók kötött időben, a számítógép illetve okos eszközök (okostelefon, tablet, stb.) használatával gyakorolják a tanítás és számonkérés folyamatát.

A többi időben a tanárok a heti óraszám függvényében előkészítik a tanuláshoz szükséges anyagokat, amelyeket minden héten, kedden 12.00 óráig a tanulóknak megküldenek.

A tanulók minden héten csütörtök 12.00 óráig a tanároknak írásban, az e-learning rendszer segítségével megküldik a feladatokkal kapcsolatos megoldásokat, amelyek az értékelés alapját jelentik.

Az együttműködő munka részleteit a nevelőtestület 2020. március 16-án hétfőn délelőtt rögzíti, amelyről a tanulók a tanáraik közreműködésével 2020. március 17-én kedden 12.00 óráig kapnak digitális tájékoztatót.

Kérem a szülőket, hogy gyermekeik figyelmét hívják fel arra, minél kevesebbet legyenek nagyobb közösségben, ugyanakkor a tanév sikeres befejezése érdekében a megadott időtartamban legyenek otthon, hogy az együttműködés sikeres tudjon lenni.

A legnagyobb figyelmet mind nappali, mind esti tagozaton az érettségire készülő tanulók felkészítésére fordítjuk. Mindent megteszünk azért, hogy valamennyi diákunk sikeres érettségi vizsgát tudjon tenni.

Iskolánk tanárai és dolgozói nevében jó egészséget kívánok Önöknek, vigyázzanak magukra!

Eger, 2020. március 14.

 

Tisztelettel:

Molnár György

igazgató

 

Bármilyen kérdés felmerül, szívesen állunk rendelkezésükre.

igazgató: 06-30-452-585 vagy 36-516-068 telefonon, e-mail: igazgato@iqpont.hu

munkatársaim: 36-516-068 vagy az általuk megadott elérhetőségeken.

 

 

TÁJÉKOZTATÓ AZ ISKOLÁNKAT ÉRINTŐ RENDKÍVÜLI HELYZETRŐL

Tisztelt Szülők, Kedves Tanulók!

A magyar kormány rendelkezéseinek értelmében különleges intézkedésekre van szükség az iskolákban is.

Kérem rendszeresen figyeljék hivatalos kommunikációs felületeinket, honlapunkat – amit most is olvas – és Facebook oldalunkat (https://www.facebook.com/iqpont), ahol folyamatosan közöljük az iskolánk közösségét érintő intézkedéseinket, ajánlásainkat.

Az iskola elsődleges HIVATALOS információforrása a honlap, a Facebook oldal pedig egy hivatalos másolata annak. Iskolánk vezetősége részéről az Interneten CSAK ez a két felület tekinthető hiteles információforrásnak, illetve osztályok szintjén az osztályfőnöktől származó információk.

A mai napon várhatóan 13 óráig hivatalosan tájékoztatjuk a közösségünket a fenti kommunikációs felületeinken a továbbiakról, a jövő hetet érintő információkról.

Balogh Balázs
Igazgatóhelyettes
Webmester

NAGYSIKERŰ SZAKMAI TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS DIÁKNAP AZ EGRI IQ-PONT KÖZÉPISKOLÁBAN

Március 6-án, pénteken rendezte meg az IQ pont középiskola az immáron hagyományossá vált SZTKD-t.
Szuper előadók fogadták el meghívásunkat,és nagyon magas színvonalú előadásokkal örvendeztették meg tanulóinkat. Az EKE történelemtanárai nyitották a sort, az utolsó pedig a csattanó, a mindig csodákat alkotó Murányi tanár úr volt, kémiai kísérleteivel, szintén az egri egyetemről. Tanulóink mindeközben a mofettáról hallhattak sok információt, illetve találkozhattak kiemelkedő karriert elérő filmes szakemberrel. Az egri kórház vezető dietetikusa nagyon hasznos tanácsokat adott a tizenéveseknek, egy testépítő pedig saját példájával bizonyította, hogyan lehet sportszerűen szálkásítani.

Az SZTKD programjaink állandó vendégei a rendőrök. Most is nagyon népszerűek voltak a fegyverbemutatóik, felszereléseik – és persze a kutyás rendőr nyomozása mindenkit meghódított. Ismét volt alkalom állatsimogatásra, és idén is sokan találkozhattak a kihagyhatatlan nyuszival.
A rendezvény sikerét az bizonyítja legjobban, hogy a tanulók végig kitartottak, élvezve a délelőtti kavalkádot, a számos programlehetőséget.

Decemberi tanítási rend

Értesítjük Kedves Tanulóinkat és Szüleiket, hogy a karácsonyi és újévi ünnepek időszakában a következő tanítási rend érvényes:

 • 2019. december 14. (szombat) 15.00 óra – Gyűrűavató
 • 2019. december 16-19. (hétfő-csütörtök) – Tanítási napok
 • 2019. december 20. (péntek) 10.00 óra – Karácsonyi ünnepség (Szent Bernát Ciszterci templom), tanítás nélküli munkanap
 • 2019. december 23 – 2020. január 3. – Téli szünet
 • 2020. január 6. (hétfő) – Az új év első tanítási napja

Nyílt nap – 2019. 11. 13.

Iskolánk 2019. november 13-án 12:00 órától nyílt napot tart az általános iskolák végzős diákjai számára.

A délután során megismerkedhetnek képzéseinkkel egy előadás és egy intézményi séta keretén belül. Ez utóbbi végigvezeti a résztvevőket az iskola épületein és bemutatja a képzéseinket a gyakorlatban is.

Képzéseinkről bővebb információt talál a Pályaválasztás 2020-as menüpont alatt, de a nyílt nap során bátran kérdezhetnek a jelenlévő pedagógusoktól és diákoktól is.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

Bemutatkoztunk a pályaválasztási kiállításon

Többszáz nyolcadikos tanuló érkezett Heves megye minden részévből az egri Körcsarnokba október 15-én. Itt bonyolították le a megye középiskoláinak és nagyobb üzemeinek pályaválasztási bemutatkozását. Több mint száz intézmény csalogatta az érdeklődő nyolcadikosokat saját kínálatával a következő tanévre. Az IQ-Pont Középiskola is bemutatta sokszínű kínálatát. Tanulóink nagysikerű önvédelmi bemutatót tartottak; többször is „elfogták” a körözött személyt, sokan töltötték ki az iskoláról szóló totót. Akinek kevés volt a most megszerzett tudást, november 13-án (szerdán) délben eljöhet iskolánk nyílt napjára, és akkor további válaszokat kaphat kérdéseire.

Szóval vár benneteket az IQ-Pont Középiskola (a Mátyás király út 165-ben) a 2020/21-es tanévben is! 🙂

Sportnap az IQ Pont Középiskolában

Gyönyörű őszi napsütés fogadta szeptember 27-én pénteken tanulóinkat, amikor megrendeztük iskolánk sportnapját.

A bátrak a túrát választották: sokan hódították meg Eger hegyét, a több mint 500 méteres Egedet.

Az út körülbelül öt kilométer hosszú volt a szőlőtáblák között – enyhébb-meredekebb szakaszok váltogatták egymást. Bár el lehetett fáradni, a látvány a tetőn olyan csodálatos volt a völgyben elterülő városra, hogy mindenki elfelejtette a hegymászás nehézségeit.

Érdemes volt megtenni ezt a túrát, felejthetetlen élménnyel gazdagodtak a résztvevők.

Aki pedig a kényelmesebb megoldást választotta, az iskolában vehetett részt játékos sportvetélkedőn, melyet a 11.G osztály nyert. Az egyéni versenyben a lányok között Nagy Fruzsina 10.G osztályos tanuló, a fiúk között pedig Ruha Dominik 11.G osztályos tanuló ért el első helyezést.

Valóban hasznos volt ez a nap: mindenki, kipróbálhatta erejét, ötletességét, fittségét.

Sikeres vizsgák

A 2018/19-es tanévben 18 tanulónk tett sikeres emelt szintű érettségi vizsgát angol nyelv, belügyi rendészeti ismeretek és testnevelés tantárgyakból.

1 2 3 4 17