Tanévnyitó ünnepség

Ismét ünneplőbe öltözött sok IQ-s diák a 22. tanévnyitó ünnepségre. Szavalások, énekek és fogadalomtételek színesítették a rendezvényt.

Az iskolai himnuszt Farkas Erzsébet, 12.G osztályos tanuló énekelte. Ezt követően Hernádi Ferenc tanár úr, az iskola kulturális programfelelőse köszöntötte az ünnepségen megjelenteket. Tiszteletét tette többek között Matúzné Nagy Ildikó, iskolánk egykori igazgatója, továbbá az iskolát fenntartó alapítvány kuratóriumának elnöke, Dobó István tanár úr is.

A tanévnyitót ezután irodalmi műsor színesítette. Soha ne légy szomorú! című, Ernest Hemingway verset Gergely Melitta, 12.GR osztályos tanuló szavalta el a publikum előtt. Návoly Gertrúd, 12.GR osztályos tanuló pedig Böjte Csaba ferences szerzetes megható történetét tolmácsolta. Az élet éléséről, értelméről olvasott fel hasznos és értékes gondolatokat Szabó Regina, 12.G osztályos diák.

A magasztos gondolatok után Molnár György, iskolánk igazgatója mondott ünnepi beszédet. Bemutatta az elsősöknek az iskola tanárait és dolgozóit, továbbá kiemelte, hogy milyen felújítások történtek a nyáron az épületben. Szólt arról is, hogy idén a felnőttképzésben részvevőkkel együtt, 200 fő körül alakul az iskola tanulóinak létszáma. A gólyákat nemcsak külön köszöntötte, hanem az augusztus 31-én lezajlott Gólyanap eseményeit és fontosságát is hangsúlyozta. A szervezőknek és a program lebonyolításában segédkezett tanároknak és dolgozóknak pedig ezúton is köszönetet mondott. Beszédében a sikerről és a sikeres ember ismérvéről is szólt a diákságnak, majd megnyitotta az idei tanévet.

Iskolánkban szép hagyománnyá nemesedett az eskütétel. Valamennyi tanárunk és tanulónk esküt tesz, amikor megkezdi tevékenységét az IQ Pont Középiskolában. Nem volt ez másképp idén sem. A 2017-es tanévnyitó után munkába állt tanárok tették meg esküjüket az iskolazászló és a diákság előtt. Nem maradhattak ki az idén első középiskolai évüket kezdő gólyák sem, akiknek esküjét az IDB titkára, Szabó Regina olvasta fel nekik.

A fogalmak után meghallgattuk a Szózatot. A tanévnyitó ünnepség szolgálati közleményei után pedig mindenki megkezdte a 2018/19-es tanév első napját az IQ Pont Középiskolában.